Умови перебування на спрощеній системі оподаткування для ФОП. Коли необхідно самостійно відмовитися від ЄП?

Ми вже писали в попередньому нашому матеріалі про обставини, коли органи податкової служби можуть відмовити в застосуванні спрощеної системи оподаткування, наразі  розглянемо та прокоментуємо випадки й строки, коли сам ФОП зобов’язаний самостійно відмовитись від застосування певної групи спрощеної системи оподаткування (згідно п.п.3 п. 2 ст. 298 ПКУ):

1) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення.

Тобто ФОП 1-ї та 2-ї групи, які вчасно до перевищення ліміту доходу, встановленого для їх групи не перейшли з 1-ї на 2-гу або 3-тю, та з 2-ї на 3-тю групу, мають самостійно відмовитись від застосування спрощеної системи оподаткування. Наприклад, ФОП 2-ї групи за 1-е півріччя отримав дохід у розмірі 1,2 млн. грн. ФОП планує отримати в 3-му кварталі ще 700 тис. грн, тобто в 3-му кварталі він перевищить межу доходу, встановленого для 2-ї групи, в 1,5 млн.грн. Він може з 1-го липня перейти на 3-тю групу. Якщо ФОП не подав заяву про перехід на 3-ю групу з 01.07, і в 3-му кварталі перевищив дохід в 1,5 млн. грн., то з 1-го жовтня він має відмовитись самостійно від спрощеної системи оподаткування.

2) у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, платниками єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення.

Даний випадок стосується тих ФОП, які вже використали право переходу на іншу групу і перевищили вже на 3-й групі ліміт доходу в 5,0 млн грн. Такі ФОПи мають самостійно відмовитись від єдиного податку за наступного кварталу після перевищення.

3) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення.

4) у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.6 статті 291 ПКУ, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків.

Якщо ФОП користується забороненими для спрощеної системи оподаткування розрахунками, наприклад, бартер, взаємозаліки, використання векселів, електронні гроші.

5) у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми.

Певний перелік видів діяльності, якими не можуть займатись платники єдиного податку зазначено в п. 291.5 ст. 291 ПКУ.

6) у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення.

ФОП на 1-й групі не мають права винаймати працівників, ФОП на 2-й групі – до 10 фізосоіб, ФОП на 3-й групі – кількість не обмежена. Однак, пам’ятайте, що у разі перевищення кількості найманих працівників в 8 чоловік, ФОП має найняти на роботи фізособу з інвалідністю.

7) у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.

Якщо ФОП отримує дохід за видами діяльності, які в нього не зареєстровані. Тому краще включити максимальну кількість КВЕДів, якими ви плануєте займатись. Якщо ФОП вирішив займатись ще додатковим видом діяльності, то спочатку потрібно подати держреєстратору Форму 11 про включення КВЕДів та заяву в податкову про внесення змін до видів діяльності.

8) у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів.

В даному випадку органи податкової автоматично лишають права у застосуванні спрощеної системи оподаткування.

9) у разі здійснення платниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу відповідно, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність.

Окрім того, вказані фізичні особи – підприємці в податковій декларації платника єдиного податку додатково повинні відобразити окремо доходи, отримані від здійснення операцій, які не дають права на застосовування спрощеної системи оподаткування, та застосувати до них ставку єдиного податку в розмірі 15 відсотків.

Згідно з п. 293.4 ст. 293 ПКУ ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – третьої групи (фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у п.п. 1, 2 і 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у гл. 1 розд. XIV «Спеціальні податкові режими» ПКУ;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у п.п. 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ відповідно.

Тобто теоретично, якщо ФОП порушив дані умови, то він має сам повідомити про це податкову та відмовитись від єдиного податку. Якщо ж ФОП самостійно не повідомив про це податкову, то практично органи ДПС можуть лишити права на застосування спрощеної системи оподаткування лише за умови проведення аудиторської перевірки. При цьому у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої – третьої груп вимог, встановлених ст. 298 ПКУ, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої – третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом. Крім того, якщо ФОП були отримані доходи в періоді, коли його лишили єдиного податку, то йому потрібно буде сплачувати податки, які застосовуються при перебуванні на загальній системі оподаткування: ПДФО у розмірі 18%, військовий збір у розмірі 1,5%, ЄСВ – 22,0% – дані податки сплачуються від суми чистого доходу. Тому вирішувати ФОП – чи самостійно повідомити податкову чи на свій ризик працювати далі, проте будьте готові до можливих наслідків.

Зазначимо також, якщо ФОП не допускаючи порушень перейшов самостійно з 1-ї групи на 2-гу, або 3-ю, або ж з 2-ї на 3-тю, то повернутися назад до певної групи спрощеної системи оподаткування ФОП зможе лише після року, в якому були дотримані всі умови перебування на тій чи іншій групі єдиного податку. Наприклад, якщо ФОП перебував на 2-й групі і перевищив ліміт обсягу доходу в 1,5 млн.грн. в 3-му кварталі 2019 року, то він має перейти на 3-тю групу з 1 жовтня, сплатити з суми перевищення 15% єдиного податку і знов стати платником єдиного податку 2-ї групи ФОП зможе лише з 1 січня 2021 року, якщо в 2020 році сума його доходу не перевищить 1,5 млн.грн.

Радимо ознайомитись детально з усіма нюансами, щоб не допустити порушень, які можуть призвести до проблем. Вчасно сплачуйте податки, слідкуйте за ситуацією в електронному кабінеті, щомісяця рахуйте свій дохід, щоб вчасно зреагувати, користуйтеся лише зареєстрованими КВЕДами та тими, які дозволені для застосування спрощеної системи оподаткування.