Вибираємо правильно КВЕДи для IT-ФОПа! Повний перелік відповідних КВЕДів із розшифровкою.

Не зважаючи на те, що тема вибору КВЕДів вже неодноразово піднімалася, ми вирішили до неї повернутися, бо з ваших звернень стає очевидним, що айтішники, на жаль, продовжують помилятися при виборі КВЕДів.

Чому так важливо вибрати вірний КВЕД? – тому що якщо ФОП отримуватиме дохід від видів діяльності, які в нього не зареєстровані, його позбавлять єдиного податку, що призведе до сплати штрафу в розмірі 15% від доходу отриманого за незареєстрованим КВЕДом і подальшого перебування на загальній системі оподаткування. А при перебуванні на загальній системі оподаткування підприємець має сплачувати 18% ПДФО, 1,5% військового збору та 22% ЄСВ – від суми чистого доходу (при цьому витрати мають бути документально підтверджені).

Є переважно 3 категорії ФОП в сфері ІТ, які можуть використовувати наступні групи КВЕДів:

 1. Developer, QA

62.01 Комп’ютерне програмування.

Цей клас включає: 
1. Розроблення структури та контенту та/або розроблення системи команд, необхідних для створення та виконання:
1.1. Системного програмного забезпечення (у т.ч. оновленого й актуалізованого)
1.2. Прикладних програм (у т.ч. оновлених і актуалізованих)
1.3. Баз даних
1.4. Веб-сайтів
2. Налаштування програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих програмних додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта.
Цей клас не включає:
1. Видання стандартного програмного забезпечення, див. 58.29
2. Переклад або адаптацію стандартного програмного забезпечення за власний рахунок, див. 58.29
3. Планування та проектування інтегрованих комп’ютерних систем, які поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології, навіть якщо надання програмного забезпечення може бути складовою цього процесу, див. 62.02;

62.02 Консультування з питань інформатизації.

Цей підклас включає консультування щодо типу та конфігурації комп’ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень;

62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням.

Цей клас включає керування й експлуатацію комп’ютерних систем клієнтів та/або засобів оброблення даних таким чином, щоб вони функціонували в рамках інформаційної системи клієнта;

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем.

Цей клас включає іншу діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем, а також не класифікованих вище послуг, таких як:
1. Відновлення комп’ютерів після ушкодження
2. Установлення (настроювання) персональних комп’ютерів
3. Інсталяцію програмного забезпечення, які не пов’язані із торгівлею комп’ютерною технікою
Цей клас не включає:
1. Установлення мейнфреймів і подібних комп’ютерів, див. 33.20
2. Комп’ютерне програмування, див. 62.01
3. Консультування у сфері комп’ютерних систем, див. 62.02
4. Керування комп’ютерним устаткованням, див. 62.03
5. Оброблення і розміщення даних, див. 63.11;

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність.

Цей клас включає:
1. Надання інфраструктури для розміщення (хостингу), оброблення даних і пов’язану із цим діяльність
2. Надання спеціалізованих послуг з розміщення (хостингу), такі як:
2.1 Веб-хостинг
2.2 Потокові послуги
2 3 Надання простору для розміщення програмних додатків
3. Надання веб-послуг із доставки програмних додатків
4. Надання центральних ЕОМ клієнтам
5. Оброблення даних:
5.1 Повне оброблення даних, отриманих від клієнта
5.2 Складання спеціалізованих звітів на основі даних, отриманих від клієнта
5 3 Надання послуг з уведення даних.
Цей клас не включає:
діяльність, коли постачальник даних використовує комп’ютер тільки як інструмент (класифікують відповідно до виду наданих послуг);

63.12 Веб-портали.

Цей клас включає:
1. Керування веб-сайтами, які використовують пошукові механізми задля створення та підтримки великих баз даних Інтернет-адрес і контенту в зручному для пошуку форматі
2. Керування іншими веб-сайтами, що функціонують як портали в мережі Інтернет, таких як медійні сайти, що періодично поновлюють інформаційний контент
Цей клас не включає:
1. Публікацію книг, газет, журналів, у т.ч. в мережі Інтернет, див. розділ 58
2. Мовлення у мережі Інтернет, див. розділ 60 ;

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

Включає надання послуг з інформаційного обслуговування, не класифікованих в іншому місці, таких як: інформаційне обслуговування за телефоном; послуг з пошуку інформації на основі контракту чи за винагороду; послуг з підбору новин чи матеріалів у пресі, тощо.

58.29 Видання іншого програмного забезпечення

Цей клас включає:

 • видання стандартного програмного забезпечення (системного або програмних додатків), у т.ч. його переклад або адаптацію за власний рахунок:
 • операційних систем
 • бізнес- та інших програмних додатків

Цей клас не включає:

 • тиражування програмного забезпечення, див. 20
 • роздрібну торгівлю стандартним програмним забезпеченням, див. 41
 • розроблення програмного забезпечення, не пов’язане із його виданням, у т.ч. переклад або адаптацію стандартного програмного забезпечення за винагороду або на основі контракту, див. 01

надання програмних продуктів у режимі „он-лайн” (надання веб-ресурсів для розміщення (хостингу) програмних додатків і надання веб-послуг з доставки програмних додатків, див. 63.11

58.21 Видання комп’ютерних ігор

Цей клас включає:

 • видання комп’ютерних ігор для всіх платформ

Для Project Manager можна також додати ще КВЕД:

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Цей клас включає надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю.
Надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно:

 • проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису
 • консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо

Цей клас включає також:

 • діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Цей клас не включає:

 • розроблення програмних додатків і програм для бухгалтерського обліку, див. 01
 • юридичні послуги та представництво, див. 10
 • діяльність у сфері бухгалтерського обліку, банківських операцій і аудиту, консультування щодо оподатковування, див. 20
 • консультування з питань архітектури та інжинірингу, див. 1171.12
 • консультування з питань навколишнього середовища, агрономії, безпеки тощо, див. 90
 • консультування із заповнення вакансій і пошуку персоналу, див. 10

консультування у сфері освіти, див. 85.60

 

Для Designer:

74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну

Цей клас включає:

 • моделювання текстильних виробів, одягу, взуття, ювелірних виробів, меблів та іншого оздоблення для інтер’єрів, моделювання інших модних товарів, а також інших предметів особистого користування і побутових товарів
 • промисловий дизайн – створення та розроблення дизайну та технічних характеристик, які оптимізують використання, вартість і зовнішній вигляд продуктів, у т.ч. визначення матеріалів, механізмів, форми, кольору та поверхні, які притаманні продукту, з урахуванням людських характеристик і потреб, безпеки, ринкового обігу в процесі розподілу, використання та обслуговування
 • діяльність графічних дизайнерів
 • діяльність дизайнерів інтер’єру

Цей клас не включає:

 • проектування і програмування Інтернет-сторінок, див. 01
 • архітектурний дизайн, див. 11
 • інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем), див. 71.12

 

 1. Для Sales Manager:

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність.

Цей клас включає:
1. Надання інфраструктури для розміщення (хостингу), оброблення даних і пов’язану із цим діяльність
2. Надання спеціалізованих послуг з розміщення (хостингу), такі як:
2.1 Веб-хостинг
2.2 Потокові послуги
2 3 Надання простору для розміщення програмних додатків
3. Надання веб-послуг із доставки програмних додатків
4. Надання центральних ЕОМ клієнтам
5. Оброблення даних:
5.1 Повне оброблення даних, отриманих від клієнта
5.2 Складання спеціалізованих звітів на основі даних, отриманих від клієнта
5 3 Надання послуг з уведення даних.
Цей клас не включає:
діяльність, коли постачальник даних використовує комп’ютер тільки як інструмент (класифікують відповідно до виду наданих послуг);

63.12 Веб-портали.

Цей клас включає:
1. Керування веб-сайтами, які використовують пошукові механізми задля створення та підтримки великих баз даних Інтернет-адрес і контенту в зручному для пошуку форматі
2. Керування іншими веб-сайтами, що функціонують як портали в мережі Інтернет, таких як медійні сайти, що періодично поновлюють інформаційний контент
Цей клас не включає:
1. Публікацію книг, газет, журналів, у т.ч. в мережі Інтернет, див. розділ 58
2. Мовлення у мережі Інтернет, див. розділ 60 ;

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

Включає надання послуг з інформаційного обслуговування, не класифікованих в іншому місці, таких як: інформаційне обслуговування за телефоном; послуг з пошуку інформації на основі контракту чи за винагороду; послуг з підбору новин чи матеріалів у пресі, тощо.

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Цей клас включає надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю.
Надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно:

 • проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису
 • консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо

Цей клас включає також:

 • діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Цей клас не включає:

 • розроблення програмних додатків і програм для бухгалтерського обліку, див. 01
 • юридичні послуги та представництво, див. 10
 • діяльність у сфері бухгалтерського обліку, банківських операцій і аудиту, консультування щодо оподатковування, див. 20
 • консультування з питань архітектури та інжинірингу, див. 1171.12
 • консультування з питань навколишнього середовища, агрономії, безпеки тощо, див. 90
 • консультування із заповнення вакансій і пошуку персоналу, див. 10
 • консультування у сфері освіти, див. 60

70.21 Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю

Цей клас включає надання консультаційних послуг, управлінську й оперативну підтримку, що включає діяльність із лобіювання для підтримки компаній та інших організацій із взаємодії та зв’язків із громадськістю.

Цей клас не включає:

 • послуги рекламних агентств і представництво в засобах масової інформації, див. 1
 • маркетингові дослідження й опитування громадської думки, див. 20

73.11Рекламні агентства

Цей клас включає забезпечення повного набору рекламних послуг (за допомогою власних можливостей або на договірній основі), у т.ч. консультування, послуги з художнього оформлення реклами, виготовлення рекламних матеріалів, їх купівлю.
Цей клас включає:

 • створення та проведення рекламних кампаній:
  • створення та розміщення реклами в газетах, у періодичних виданнях, на радіо й телебаченні, у мережі Інтернет та інших засобах масової інформації
  • створення та розміщення засобів реклами на відкритому повітрі, наприклад, білбордів, панелей, рекламних рамок, віконного оформлення, виставкових залів, розміщення реклами на транспортних засобах тощо
  • аерореклама
  • розповсюдження або доставку рекламних матеріалів або зразків
  • створення стендів та інших демонстраційних поверхонь і сайтів
 • проведення маркетингових кампаній та інших рекламних послуг задля залучення й утримання клієнтів:
  • просування товарів
  • реклама в місці продажу
  • реклама товарів шляхом розсилання поштою рекламних матеріалів на адреси передбачуваних покупців, визначених на основі списків, складених чи придбаних рекламодавцем
  • маркетингові консультації

Цей клас не включає:

 • публікацію рекламної продукції, див. 19
 • виробництво реклами для радіо, телебачення та кіно, див. 11
 • виробництво рекламних повідомлень для радіо, див. 20
 • дослідження ринку, див. 20
 • рекламну фотозйомку, див. 20
 • організацію зустрічей і показів, див. 30
 • поштову діяльність, див. 19

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

Цей клас включає:

 • розміщення реклами в засобах масової інформації, тобто продаж або перепродаж часу та місця для різних видів реклами в засобах масової інформації

Цей клас не включає:

 • продаж рекламного часу або місця безпосередньо власниками часу або місця (наприклад, видавцями), див. відповідний вид діяльності
 • діяльність у сфері зв’язків із громадськістю, див. 70.21
 1. HR

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність.

Цей клас включає:
1. Надання інфраструктури для розміщення (хостингу), оброблення даних і пов’язану із цим діяльність
2. Надання спеціалізованих послуг з розміщення (хостингу), такі як:
2.1 Веб-хостинг
2.2 Потокові послуги
2 3 Надання простору для розміщення програмних додатків
3. Надання веб-послуг із доставки програмних додатків
4. Надання центральних ЕОМ клієнтам
5. Оброблення даних:
5.1 Повне оброблення даних, отриманих від клієнта
5.2 Складання спеціалізованих звітів на основі даних, отриманих від клієнта
5 3 Надання послуг з уведення даних.
Цей клас не включає:
діяльність, коли постачальник даних використовує комп’ютер тільки як інструмент (класифікують відповідно до виду наданих послуг);

 

78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами

Цей клас включає діяльність із надання трудових ресурсів для підприємств (клієнтів). Підрозділи, згадані в цьому класі, надають роботодавцеві інформацію, яка стосується платіжних відомостей, виплати податкових нарахувань та інших фінансових питань, а також питань щодо трудових ресурсів, але вони несуть відповідальність за управління працівниками та контроль за ними.
Надання трудових ресурсів зазвичай виконується на довготривалій або постійній основі, а підрозділи, віднесені до цього класу, надають широкий спектр послуг щодо керування трудовими ресурсами і персоналом.

Цей клас не включає:

 • забезпечення функціонування трудових ресурсів разом зі спостереженням або веденням бізнесу, див. довідкову інформацію в класі, що відповідає виду економічної діяльності підприємства
 • надання трудових ресурсів задля тимчасової заміни або підтримки робочої сили клієнта, див. 20

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Цей клас включає надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю.
Надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно:

 • проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису
 • консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо

Цей клас включає також:

 • діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Цей клас не включає:

 • розроблення програмних додатків і програм для бухгалтерського обліку, див. 01
 • юридичні послуги та представництво, див. 10
 • діяльність у сфері бухгалтерського обліку, банківських операцій і аудиту, консультування щодо оподатковування, див. 20
 • консультування з питань архітектури та інжинірингу, див. 1171.12
 • консультування з питань навколишнього середовища, агрономії, безпеки тощо, див. 90
 • консультування із заповнення вакансій і пошуку персоналу, див. 10
 • консультування у сфері освіти, див. 85.60

Вище надано перелік КВЕДів з повним описом для певних категорій ФОП в сфері ІТ. Всі ці КВЕДи можуть використовувати як платники єдиного податку 2-ї групи, так і 3-ї. Єдина різниця – підприємці 2-ї групи не можуть надавати послуги закордонним компаніям та українським ФОПам і юрособам, які не перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Крім того, всі ФОП, які мають КВЕД 78.30, 78.20 та 78.10, навіть при відсутності діяльності по цим КВЕДам, мають здавати щорічно в центр занятості звіт за формою 1-ПА. Оскільки за його неподання загрожує штраф у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

Ось і всі нюанси по КВЕДам для ФОП в сфері ІТ на сьогодні. Якщо у вас залишились питання, звертайтеся – з радістю допоможемо!